Ангел надежды | АсПУр
Лучшие произведения участников IX Межрегионального совещания молодых писателей (Челябинск, 2018 г.)
06.05.2018
Поездка в семью добросердия
10.05.2018
Все статьи

Ангел надежды

Ангел надежды

Под таким названием в Бакинском издательстве «ПРЕСТИЖ-Н» («Prestij-N») тиражом 300 экземпляров вышла книга Александра Кердана на азербайджанском языке. В книге 80 стихотворений, переведённые двумя азербайджанскими коллегами автора, членами Союза писателей Азербайджана Мамедом Оруджем и Князем Гочагом.

Первый – известный прозаик и сотрудник журнала «Азербайджан», второй – поэт, одновременно являющийся и член Союза писателей России, уже много лет живущий в Пыть-Яхе (ХМАО-Югра), почётным гражданином которого являющийся. Это уже не первая совместная работа двух переводчиков – они несколько лет с успехом переводили прозу и стихи писателей Урала и Западной Сибири.

Предисловие к книге написал заслуженный деятель искусств Республики Азербайджан, признанный мастер литературного перевода Сиявуш Мамедзаде, который снискал себе славу блестящими переводами как классических, так и современных азербайджанских поэтов, в частности Шахрияра (известного поэта Иранского Азербайджана, писавшего на азербайджанском и персидских языках) и Наби Хазри ( народного поэта Республики Азербайджан).

По словам Сиявуша Мамедзаде книга русского поэта на азербайджанском языке – это явление и символ непрекращающегося культурного взаимодействия народов, ещё несколько десятилетий назад живших в одной стране.

На выход книги откликнулся популярный бакинский ежедневник «525-чи газет», где вышла рецензия члена Союза писателей Азербайджана Шамсии Гамаловой, в которой она отмечает, что знакомство со стихами Александра Кердана даёт современным читателям Азербайджана уникальную возможность составить собственное представление о поэтическом мире сегодняшней России, о направлениях поэтического поиска и творческих находках современных русских поэтов. Эта книга, по мнению Ш.Гамаловой станет надёжным гидом в вопросах познания азербайджанскими читателями русского менталитета, тайн национального характера, особенностей миропонимания и миросозерцания.

Гамалова отмечает, что тандем переводчиков сумел отыскать адекватные выразительные средства не только для передачи смысла стихов, включённых в сборник, но и для выражения подлинного духа произведений Кердана, языка и колорита его оригинальных стихотворений.

Она настоятельно рекомендует читателям так же проявить интерес к прозе Кердана, в частности к его историческим романам, и к его рассказам, некоторые из которых уже публиковались в журналах «Азербайджан» и «Улдуз» в переводе того же тандема.

В заключении, Гамалова резюмирует, что знакомство знакомству – рознь. Для истинных поклонников литературы книга Кердана, переведённая на азербайджанский язык, – настоящее приобретение. Она имеет шанс стать не только данью творческой дружбы между народами России и Азербайджана, но и фактом собственно азербайджанской литературы. «Настоящая поэзия не имеет границ», – утвержадет автор рецензии. С этим трудно не согласиться.

Остаётся только добавить, что в ближайшее время в Союзе писателей Азербайджана в Баку состоится презентация сборника, которую проведут Мамед Орудж и Княз Гочаг, а летом – аналогичная презентация пройдет в России, где, по словам организаторов, соберутся российские литераторы и представители азербайджанской диаспоры Екатеринбурга и Ханты-Мансийского АО.

Анна УСМАНОВА

«ÜMİD MƏLƏYİ» Bu günlərdə «Prestij-N» nəşriyyatında məşhur rus şairi Aleksandr Kerdanın «Ümid məəlyi» şeirlər toplusu çap olunmuşdur. Şeirləri ana dilimizə Rusiya vətəndaşı olan soydaşımız, RF Əməkdar Mədəniyyət işçisi Knyaz Qoçaq və Məmməd Oruc çevirmişlər. Kitaba samballı ön söz yazmış şair, Əməkdar İncəsənət xadimi, Azərbaycan prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Səyavuş Məmmədzadə bu xoş məramı körpü adlandıraraq qeyd edir ki, Rusiya ilə geniş əlaqələrin (Bütün sferada) xatirəyə çevrildiyi bir zamanda «Ümid mələyi» kitabı ilə yeni bir körpü atılıb. S.Məmmədzadə bu ön sözdə daha sonra vurğulayır ki, Azərbaycan oxucusu bu körpüdən həvəslə keçəcək, çağdaş rus poeziyası ilə bağlı onlarca suala cavab tapacaq və sovet dönəmindən sonra yenidən inşa olunan Rusiyanın, xüsusən Şərqi Rusiyanın – Orta Uralın, Sibirin mənzələrini (bir çox anlamlarda) gözləri önünə gətirə biləcək. A.Kerdanın «Obereq» («Göz muncuğu») kitabı əsasında tərcümə və tərtib olunmuş bu toplunun annotasiyasında oxuyuruq: çağdaş rus düşüncəsinə, çağdaş rus mənəviyyatına, çağdaş rus məfkürəsinə yaxından varmaq – vaqif olmaq istəyirsinizsə, bu kitabcada toplanmış poeziya örnəkləri bələdçiniz ola bilər. Bəs kimdir Aleksandr Kerdan? Kitabın şəkilatlı sözündə bu sualın da kəsə cavabı var: Çelbaybinsk vilayətində dünyaya gələn A.B.Kedan Rusiyada şair, nasir, publisist kimi tanınır. Fəlsəfə elmləri namizədi, kulturologiya doktorudur, R.F Əməkdar mədəniyyət işçiçidir. «Polyarnaya zvezda», «Yuqra», «Traditsiya», «Çesti oteçestva» ədəbi mükafatlarının laureatıdır. Altmışdan artıq şeir və nəsr kitablarının, o cümlədən «Komandorun xaçı», «Gözətçi», «Ruhların daşı», «Uzaqlaşdırılmış sahil» romanlarının müəllifidir. Yekaterinburq şəhərində yaşayan A.Kerdan RF Yazıçılar birliyinin həmsədri, Ural Yazıçılar Assosiasiyasının koordinatorudur. A.Kerdan «Uzaqlaşdırılmış sahil» romanında dekabrist hərəkatına tamam başqa bir bucaqdan yanaşaraq yazır ki, ruslara konstutsiya, parlament yox, işgüzar hökmdar lazımdır. A.Kerdan şeirlərində də «çayın axarına qarşı» üzməkdən çəkinmir. Yeri gəlmişkən Məmməd Oruc (Knyaz Qoçaqla birlikdə) 1914-cü ildə daha bir görkəmli rus şairinin, Dmitri Mizqulinin «Şam» adlı şeirlər kitabını xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevin ön sözüylə ana dilimizdə «Qanun» nəşriyyatında çap etdirmiş və bu xidmətinə görə RF-nın Beynəlxalq Yuqra ödülünə layiq görülmüşdü. Və beləliklə, demək olar ki, «Ümid mələyi» Rusiya Federasiyası ilə ədəbi əlaqələr müstəvisində növbəti addımdır. Uğurlu olsun!

Şəmsiyyə Camalova

525-чи газет – ежедневная газета (Баку)

2 Комментарии

 1. Валентина:

  Дорогой наш Александр Борисович, Саша, искренне поздравляю тебя с рождением новой, необычной книги! Вот и ещё одно дерево посаженное тобой в сердца и души читателей, теперь уже в Азербайджане!
  Пусть непростой и тернистый твой жизненный и литературный путь будет длинным-длинным и всегда озаряется подобно свету, как от ангела на обложке твоей новой книги!
  С теплом,
  Валентина.
  Омск

 2. Александр Кердан:

  Дорогая Валя, Валентина Юрьевна, ты, как всегда, внимательна к другим! Щедра на добрые слова! Спасибо! Пусть все добрые пожелания, адресованные окружающим, возвратятся к тебе сторицей!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *